Aktualności

Zakaz noszenia/przenoszenia broni

18.10.18

Warszawa, dnia 16 października 2018 r.

 

Poz. 1981
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 651 i 730) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni:

1) na terenie miasta Krakowa w okresie od dnia 19 października 2018 r. do dnia 25 października 2018 r.;

2) na obszarze województwa śląskiego i województwa małopolskiego w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r.

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2018 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

© TS „Temida” Zabrze 2011-2019
Projekt i wykonanie: Grupa SPOT
Logowanie