Aktualności

Komunikat Klubowy

31.07.17

1. Zawiadamiam członków TS Temida, że postanowieniem z dnia 21.07.2017r. Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, zaakceptował zmiany w statucie uchwalone przez Walne Zebranie w dniu 26.03.2017r.

Oznacza to, że uzyskaliśmy także status stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim.

Informuję także, że zaległości w opłacaniu składki klubowej powyżej 3 miesięcy skutkują skreśleniem z listy członków klubu (STATUT dostępny jest na naszej stronie internetowej).

 

2. Zarząd podjął uchwałę, iż osoby wstępujące do klubu po 1.08.2017r. będą mogły przedstawiać do podpisu dokumenty związane ze skierowaniem na egzamin na PATENT strzelecki nie wcześniej jak po odbyciu ROCZNEGO STAŻU CZŁONKOWSKIEGO w naszym klubie.

 

 

28.07.2017r.

 

Za Zarząd Bohdan Żyła - prezes

© TS „Temida” Zabrze 2011-2018
Projekt i wykonanie: Grupa SPOT
Logowanie